top of page

טבילה ראשונה

שתי הסירות התחרותיות הראשונות (שתי 2x) הגיעו מאיטליה (סלני) במאי 1977 , ושכבו על ההמדף. לא הורדנו אותן למים, כי לא היה מזח צף, או סידור אחר - רק מזח קבוע מהסגנון של צופי ים כיום.

קיפניס תכנן ובצע מתקן השקה מאולתר, בעזרת צמח לפר, האגדי איש "סולל בונה", שבעזרת דחפור הכשיר מדרון ירידה מתון רחב ידיים היכן שהיום נמצא מתקן רחצת המשוטים.

בינואר 1978 תפסנו, אביגדור בר און ואני הקטן יוזמה, והורדנו את אחת הזוגיות החדשות, ה"ירדן", דרך המתקן הזמני, למים. התחלנו לחתור!!

היתה זאת ההפלגה הראשונה אי פעם של סירה אולימפית במועדון חתירה חיפה, והיא נמשכה בדיוק שניה וחצי...

בסיומה למדנו שמאוד כדאי לסגור את הברגים של כל המגזים, אחרת מתהפכים כמעט מיד!

זאת היתה הטבילה שלנו... עלינו. לחוף, משינו את הזוגית העדינה מהמים, והשקנו אותה שוב, הפעם עם סגירה מסודרת ומידית של ברגי המלגזים.

הפעם, היתה זאת הפלגה מעולם אחר. קודם כל זה היה כיף אדיר! אחר כך, ראינו ששתי מכות אמיצות לקחו אוותנו מקצה אחד של נמל הקישון עד לאיזור שמדרום למספנות!

פתאום נראו כל 15-16 השנים שביליתי בסירות ה"גיג" של המועדון כבזבוז. זמן אחד גדול...


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page