top of page

נמל חיפה, שבת בבוקר, 6 בנובמבר 1948 (פרשת נח)...

רביעית גיג כפולה (היתה רק אחת כזאת).

מימין: מרטין אקסינר, לאה יונס, גב' וייס, שושנה אקסינר (אין בטחון מלא

בזהוי זה), בהגה: ארוין רוזנטל האגדי.

מה יש שם עוד? במרחק, "looming in the background "

די קרוב לאמצע התצלום: אנית המעפילים "אקסודוס", ארובה שחורה ותמירה...

קצת רקע הסטורי: בשלב זה "קו החזית", אם היה כזה, התרחק מחיפה.

הקרב על רמת יוחנן הוכרע כבר באפריל, ושבוע לאחר מכן שוחררה חיפה, שלושה

שבועות לפני שפרצה המדינה...

במאי שוחררה עכו, כך שאפשר כבר לרדת בשקט לנמל, ולעסוק בספורט.

להתראות על המים,


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page