top of page

הרביעיה


 

כשנודע לרבעיית בנות המועדון

אורית איריס חגית ושירי כי יש מצב להשתתף במכביה, בנוסף לילדות יעל וליאת שכבר בפנים ,

נזרק באוויר רעיון בצירוף קריצה אחת גדולה.

לאחר עוד דיבור ועוד שיחה ודחיפה לא מבוטלת של בני הזוג שגם כולם חותרים,

נבדק העניין ברצינות,

אכן הבנות צורפו לנבחרת ישראל למכביה, אבל........

נותר להן רק כ חודש וחצי להתאמן לקרתה,

לאט, לאט הקריצה נעלמה והרצינות מהר מאוד תפסה את מקומה, הן החלו לעבוד קשה והיו צמאות

לכל סיוע מ"המבינים" והוותיקים במועדון.

זה טיפל בכושר וזה תיקן טכניקה אחר צילם תוך כדי אימון על מנת לשפר.

והראש היה כולו מכביה.

פה מפגש ועוד אימון, פה תידרך ועוד אחד

ואז התחילו לתפור ת' "חליפות" , לא בציניות ברצינות , כלומר את החולצות איתן תצעדנה בטכס הפתיחה, חליפות לחתירה עצמה , הכל מתחיל לרקום עור וגידים, המתח עולה ככל שמתקרב המועד,

מהר מאוד הבנות מגלות שהן יכולת בקלות להיות האמהות של החותרות הכי בגורות שמתחרות מולן,

גם עובדה זו לא מורידה מהן את הרוח שאחזה.

ובבוקר חם ולוהט בעמק הירדן לחוף בית ירח שבכנרת הן עשו זאת כמו "גדולות"

מול בנות נבחרת ארה"ב ומול אלופות ישראל הצעירות בנות העשרה.

כל הכבוד בנות !!!

 

צילום : שי מזור, ליאת שוורץ ואלון עוז

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page