top of page
חותרים מ 1935

מועדון חתירה חיפה נוסד ב- 1935 ע"י מהגרים שברחו משלטון הנאצים בגרמניה והביאו את סירות החתירה שלהם איתם. שורשי המועדון חוזרים אחורה למספר מועדונים בברלין בעיקר מועדון "Iwriah".

בית הסירות החדש של המועדון נבנה על הגדה הדרומית של נחל הקישון ליד חיפה. מאז הוזז בית הסירות והמועדון פעמיים, ומאז 1962 הוא ממוקם בנמל הקישון קרוב לפתח נחל הקישון.

במשך השנים התנהלה הפעילות המועדון ברציפות- כולל בזמן מלחמת העולם השניה ומלחמת העצמאות. חברי המועדון השתתפו בכל האירועים והתחרויות שהיו בארץ וכמו כן בכמה תחרויות בין-לאומיות בארץ ובחו"ל.

הסטוריה

bottom of page