top of page
חתירת צוות ברביעיה

כושר גופני הוא מכלול היכולות של אדם לבצע פעולות גופניות מאומצות לאורך זמן. כמו כן, כושר גופני מאפשר לאדם לבצע פעולה אינטנסיבית ספציפית כגון הרמת משאות כבדים בפרקי זמן קצרים. כושר גופני גבוה משפר את הבריאות ובעשרות מחקרים אשר בוצעו בעולם, כבר הוכח מעל לכל ספק, כי אימון כושר בצורה סדירה יכול למנוע מחלות לב, סרטן, מחלות נשימה, מחלות מטבוליות כגון סוכרת, כולסטרול גבוה וכמובן אימון כושר תורם לירידה משמעותית במשקל ולחיזוק כל מערכות הגוף. מומלץ להתמיד ולבצע אימון כושר לפחות 3 פעמים בשבוע. למתקדמים רצוי אף לעלות לחמישה אימוני כושר בשבוע ואף להעלות את דרגות הקושי ומשך זמן האימון מפעם לפעם.

חתירה

ציודחתירה

 

סירת החתירה היא כלי השייט המהיר ביותר המונע בכוח השרירים. היא צרה ארוכה ואסתטית. צוות הסירה יושב בסירה כשגבו לכיוון ההתקדמות (ענף הספורט היחידי שבו נמצאים עם הגב לכיוון ההתקדמות) ויושב על כסאות הנעים על מסילות כאשר הרגליים דוחפות כנגד מתקן הנקרא הדום. המשוט או המשוטים נמצאים על מתקן הנקרא מלגז המשמש להעברת הכוח מהחותר לסירה.


ישנם שני סוגי חתירה:
  1. חתירת משוט (SWEEP) שבה לכל חותר יש משוט גדול אחד שיכול להיות ימני או שמאלי
  2. חתירה כפולה (SCULL) שבה לכל חותר יש זג משוטים קטנים

בין שני סוגי החתירה וכן אם יש בסירה הגאי או לא, נקבעו 8 דגמים תקניים שרובם קיימים במועדון חתירה חיפה:

  • סירת יחיד (SINGLE SCULLS)

  • זוגית כפולה (DOUBLE SCULLS או DOUBLE)

  • זוגית משוט (COXLESS PAIR או STRAIGHT PAIR)

  • זוגית משוט עם הגאי (COXED PAIR)

  • רביעייה כפולה (QUADROUPLE SCULLS או QUAD)

  • רביעיית משוט (COXLESS FOUR או STRAIGHT FOUR)

  • רביעיית משוט עם הגאי (COXED FOUR)

  • שמינייה (EIGHT – תמיד משוט ותמיד עם הגאי)

סירות החתירה וכן המשוטים בנויים מהחומרים המרוכבים,  המתקדמים ביותר בשוק המאפשרים קשיחות לגוף הסירה במשקל קל מאד. כך גם המשוטים

משקלן המינימאלי של הסירות מוגבל על ידי איגוד החתירה העולמי.

פעילות ספורטיבית חברתית
bottom of page