העמותה

המועדון מתנהל כעמותה ללא כוונות רווח.

מימון פעילות המועדון מבוסס ברובו על דמי החבר ותמיכה מהטוטו, מעיריית חיפה ומתרומות חברים.

ההוצאות העיקריות הן לשכר מאמנים, תחזוקה ורכש.

למועדון יש ועד מנהל הנבחר מדי שנה ע"י האסיפה הכללית של חברי העמותה.

דמי חבר

בשנת 2020 נקבעו דמי החבר:

  • חבר בוגר - 330 ש"ח לחודש

  • משפחה - 500 ש"ח לחודש

  • נוער - 200 ש"ח לחודש

  • סטודנט - 150 ש"ח לחודש

  • חייל - 50 ש"ח לחודש

 

2016  עיצוב אלון עוז

כל הזכויות שמורות

  • Facebook Social Icon