top of page

במועדון פעילים כ 100 חברים בגילאים 14-90.

הפעילות נמשכת 2-3 שעות וכוללת:

  • חימום במכשיר ארגומטר

  • חתירה בסירה במשך כשעה

  • טיפול בסירות - הכנה וניקוי

  • פעילות חברתית

אנו מקיימים פעילות בכל עונות השנה, כאשר במזג אוויר חריג (סערה, חמסין) מתבצעת פעילות ספורט וכושר בתוך מבנה המועדון.

הפעילות במועדון

פעילות הנוער במועדון

יש פעילות מסודרת ומאורגנת בימים:

  • יום שני אחה"צ - חתירה למתקדמים

  • יום שלישי אחה"צ - חתירה למתחילים

  • יום רביעי אחה"צ - פעילות נוער

  • יום שישי בבוקר - פעילות של קבוצת מבריאים 

  • יום שישי אחה"צ - פעילות פתוחה לכל חברי המועדון

  • יום שבת בבוקר - חתירה למתקדמים

בנוסף חברים ותיקים מגיעים בכל מועד שנוח להם לחתירה ולאימון בחדר הכושר.

ימי הפעילות

bottom of page