הרצי שפירא
15:00
255
12/07/2018
מור שטרוזנברג
16:00
406
עם שי רועי ויונתן
12/07/2018
ליאור שלמך
15:00
סבב ראשון
12/07/2018
אמונה
סיבוב שני
404
05/07/2018
שי
סיבוב ראשון
406
05/07/2018
ליאור שלמך
סיבוב ראשון
05/07/2018
שי
סיבוב ראשון
406
05/07/2018