This is the title of your first post

May 13, 2015

אצטט את קרייג אריאב חברי "אין על החיים האלה" שבת בבוקר חתירה לחוף השקט עם איריס אשתי האהובה וחברים מהמועדון טבילה בים וחזרה למועדון סה"כ כ10 ק"מ וכל זה הכנה בכיף ולקראת המחתר לעכו בשבת הבאה

 

Tags:

Please reload

Featured Posts

This is the title of your first post

May 13, 2015

1/1
Please reload

Recent Posts

July 14, 2017

July 13, 2017

Please reload

Archive